Média

Retrospektivní brožura AF 2018-2021

Tisková zpráva k zahájení festivalu

Logo, plakáty, banner

AF – všeobecný plakát-poster (vpravo)

AF – konkrétní programový plakát:
prosinec 2020 – únor 2021 (nahoře)