Rubriky
Aktuality

Arktický festival 2022 na Islandu

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) ve spolupráci s Islandskou zemědělskou univerzitou v Reykjavíku (AUI), Centrem pro mezinárodní výzkum klimatu a životního prostředí v Oslu (CICERO) a Severskou společností na Islandu zorganizovala ve dnech 15.–30. září 2022 na Islandu (v Reykjavíku a Akureyri) 4. ročník Arktického festivalu. Akce se uskutečnila za finanční podpory Fondu pro bilaterální spolupráci v rámci Fondů EHP a Norska a sponzora Luďka Volfa, který spolufinancoval první ročník Arktického festivalu v roce 2018 na Svalbardu. Na realizaci festivalového programu se podílely také následující instituce: kapela Už jsme doma, IASC, Univerzita v Akureyri, Idnó, Bíó Paradís, 12 Tónar, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, FAMU, Česká televize, Bionaut, Film Kolektiv, Motion Blur, Sagafilm, Galerie Jaroslava Fragnera, cestovní kancelář Islandica, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Státní fond kultury ČR, www.klasikauwericha.cz, Velvyslanectví Norska v Praze, Honorární konzulát Islandu v Praze a další.

Program AF 2022 se již tradičně skládal z vědecko-kulturní konference a kulturního programu (filmových projekcí, výstav, koncertů, performancí aj.). Podrobná informace o programu je uvedena na webových stránkách Festivalu www.arktickyfestival.cz. Byla vytvořena FB stránka Festivalu, na které byly publikovány pozvánky na jednotlivé události: https://www.facebook.com/arktickyfestival.

Videoklip z AF 2022 (autor: Jakub Čermák)

Přednáška prof. Elstera v UNAK
UNAK: prorektorka Elín Díanna Gunnarsdóttir, Josef Elster (vpravo), Zdeněk Lyčka (vlevo)

Úvodní část vědecko-kulturní konference v angličtině se uskutečnila 15. září v ústředí Mezinárodního výboru pro arktickou vědu (IASC) v Akureyri na severu Islandu za účasti dvou přednášejících – prof. Josefa Elstera (Centrum polární ekologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích) s přednáškou Urbanizace a rozvoj technologické podpory života lidí v Arktidě; Vývoj nízkoteplotní bioprospekce řas a dr. Zdeňka Lyčky (Ministerstvo zahraničních věcí) s přednáškou Arktický festival – tradiční akce propojující českou a arktickou (severskou) kulturu a vědu. Oba přednášející se v Akureyri setkali s představiteli následujících institucí: prorektorkou prof. Elín Díannou Gunnarsdóttir a čtyřmi profesory Univerzity v Akureyri (University of Akureyri, UNAK), dr. Jónem Haukurem Ingimundarsonem ze Stefanssonova arktického institutu (Stefansson Arctic Institute, SAI), dr. Emblou Eir Oddsdóttir, ředitelkou Islandské sítě pro spolupráci v Arktidě (Icelandic Arctic Cooperation Network, IACN), a dvou zástupců Studií rybolovu a biotechnologií (Fisheries studies & biotechnology, UNAK).

Zahájení konference v AUI a lektoři

Hlavní část konference proběhla 16. září v prostorách Islandské zemědělské univerzity (Agricultural University of Iceland, AUI) v reykjavické čtvrti Keldnaholt. Po úvodních slovech zástupců pořádajících institucí a jejich partnerů a představení AUI (rektorka Ragnheiður I. Þórarinsdóttir) následovaly přednášky. Vzhledem k tomu, že paní rektorka mohla na konferenci zůstat pouze hodinu, došlo ke změně programu a jako první lektor vystoupil prof. Josef Elster (Centrum polární ekologie na Přírodovědecké fakultě JU v Českých Budějovicích) s přednáškou Urbanizace a rozvoj technologické podpory života lidí v Arktidě; Vývoj nízkoteplotní bioprospekce řas. Konference dále pokračovala již podle avizovaného programu následujícími přednáškami:

 • Zvláštní mezoměřítkové prvky a extrémy počasí a klimatu v atlantické Arktidě

(prof. Haralður Ólafsson, Islandská univerzita a Islandský meteorologický úřad, Reykjavík)

 • Arktický prach jako důležitý faktor ovlivňující klima

(dr. Pavla Dagsson-Waldhauserová, AUI Reykjavík a Česká zemědělská univerzita v Praze, ČZU)

 • AMAP 2022: Dopady krátkodobých klimatických sil na arktické klima, kvalitu ovzduší a lidské zdraví

(dr. Maria Sand, Centrum pro mezinárodní klimatický výzkum – CICERO, Oslo)

 • Česká zemědělská univerzita v Praze a její aktivity v Arktidě (a Subarktidě)

(prof. Michael Komárek, proděkan pro vědu a výzkum, vedoucí katedry geoenvironmentálních věd, Fakulta životního prostředí, ČZU)

 • Urbanizace a rozvoj technologické podpory života lidí v Arktidě; Vývoj nízkoteplotní bioprospekce řas (opakovaná přednáška)

(prof. Josef Elster, CPE PřF JU)

 • První zkušenosti s výzkumem v Arktidě: Jak se snadno a rychle stát polárním vědcem a proč jsme tam studovali stabilní izotopy Pb

(prof. Vladislav Chrastný, FŽP ČZU)

 • Mezinárodní výbor pro arktickou vědu (IASC)

(dr. Gerlis Fugmann, Mezinárodní výbor pro arktickou vědu (IASC) / Rannís –Islandské výzkumné centrum, Akureyri)

 • Islandská Nová vlna začíná v Praze: Studijní programy v angličtině na FAMU

(dr. Radim Procházka, FAMU, Praha)

 • Arktický festival – tradiční akce propojující českou a arktickou (severskou) kulturu a vědu (dr. Zdeněk Lyčka, MZV)

Anotace všech přednášek v angličtině jsou uvedeny na webu AF.

Výstava Česko v Arktidě / Arktida v Česku na AUI

Po skončení přednášek proběhla v předsálí přednáškového sálu AUI vernisáž výstavy Česko v Arktidě / Arktida v Česku o českém arktickém výzkumu v ČR a projektech českých vědců v Arktidě a Subarktidě a jejich spolupráci se severskými partnery. Výstavu je/bylo možno zhlédnout do 30. září 2022.

Kulturní program byl zahájen 15. září punk-rockovým koncertem islandské kapely Gróa a české kapely Už jsme doma (UJD) v reykjavickém hudebním klubu Gaukurinn.

Gróa a UJD v Gaukurinnu

16. září byl v reykjavickém kině Bíó Paradís zahájen Arktický filmový festival, který pokračoval do 18. září. Jeho program byl následující:

 • Poslední dny Arktidy (DE/IS 2011, 90 min., rež. Ragnar Axelsson /RAX/)
 • Medvědí ostrovy (CZ 2010, 62 min., rež. Martin Ryšavý)
 • Čeští vědci v tající Arktidě (CZ 2021, 52 min., rež. Zdeněk Zvonek)
 • Zprostředkovaný pohyb v lávovém poli / Artscape Iceland (CZ 2017, 28 min., rež. Jiří Straka a Dan Merta)
 • Arktida (NO 2019, 23 min., rež. Bjørn Anders Nymoen)
 • Kousek od všeho, co děláme (NO, 32 min., rež. Amund Aasbrenn)
 • Absolventi FAMU představují… (IS/CZ 2004-2021, krátké filmy islandských absolventů FAMU, vybrané Radimem Procházkou, mentorem FAMU Int. Prague):

Slávek lejno (Grímur Hákonarson, 2004, 15 min.)

Anticorro (Elísabet Elma Guðrúnardóttir, 2017, 6 min.)

Sassicaia (Ívar Erik Yeoman, 2016, 10 min.)

MÍR: Sto let od revoluce (Haukur Hallsson, 2020, 21 min.)

Maso (Heimir Gestur Valdimarsson, 2013, 4 min.)

Chrysalis (Eydís Eir Brynju-Björnsdóttir, 2021, 11 min.)

Bobby (Sigurður Möller Sívertsen, 2013, 8 min.)

 • Amundsen (NO/SE/CZ 2019, 125 min., rež. Espen Sandberg)
Islandští absolventi FAMU před kinem Bíó Paradís a při zahájení filmové přehlídky

Kompletní program Arktického filmového festivalu je uveden na webu AF.

Kresby Martina Velíška v kavárně 12 Tónar

16. září proběhla v progresivní hudební prodejně a kavárně 12 Tónar v centru Reykjavíku vernisáž výstavy Pes s drdolem – grónské pohádky a pověsti / Ilustrace Martina Velíška za osobní účasti autora a vedoucí Delegace EU na Islandu paní Lucie Samcové – Hall Allen. Výstavu tvoří 19 ilustrací k chystanému stejnojmennému českému vydání grónských pohádek a pověstí, které by měly vyjít v příštím roce v nakladatelství Argo. Základem knihy, kterou přeložil Zdeněk Lyčka z dánštiny a angličtiny s přihlédnutím ke grónskému originálu, jsou Mýty a pověsti z Grónska polárního badatele, cestovatele a spisovatele Knuda Rasmussena. V roce 2016 některé z těchto příběhů převyprávěla pro děti a mládež dánská novinářka Gunvor Bjerreová v knize Měsíční muž a další příběhy z Grónska. Autorka knihu doplnila převyprávěnými pohádkami a pověstmi dalších grónských autorů. Součástí českého vydání bude také první kniha publikovaná ve východním dialektu grónštiny Pohádky z východního Grónska (1994). Její autorkou je již zesnulá inuitská spisovatelka Elisa Maqeová. Výstavu je/bylo možno zhlédnout do 30. září 2022.

Martin Velíšek (vlevo) a Zdeněk Lyčka na vernisáži v 12 Tónar (foto Radim Procházka)
Velvyslankyně EU Lucie Samcová – Hall Allen a zakladatel 12 Tónar Lárus Jóhannesson

Hlavní festivalový kulturní program se uskutečnil v sobotu 17. září v reykjavickém divadle Iðnó:

Dopoledne byly promítnuty dva filmy pro děti:

 • Brumlik a Animuk (CZ 2011, 10 min., rež. Jan Bohuslav)
 • Fimfárum Jana Wericha (CZ 2002, 100 min., rež. Aurel Klimt a Vlasta Pospíšilová)

V pravé poledne proběhla vernisáž výstavy Expedice na severní pól / Ilustrace Julia Payera spojená s číší vína a drobným občerstvením. Poté diváci mohli sledovat dokumentární film Plavba kolem ostrova Jan Mayen (CZ 2010, 22 min., rež. Jiří Zindulka).

Divadlo Idnó a vernisáž kreseb Julia Payera

Odpolední programový blok byla naplněn následujícím programem:

 • Akční žalmy – performance Petra Nikla
 • seversko-český písňový koncert islandské mezzosopranistky Arnheiður Eiríksdóttir v doprovodu českého klavíristy Ahmada Hedara
Aleš Navrátil uvádí seversko-český písňový koncert
Performance Marii Rún Þrándardóttir
 • Prach a umění. Je výzkum vzájemný vztah? – performance islandské umělkyně Marii Rún Þrándardóttir
 • kytarový koncert islandského umělce Svavara Knútura
 • klavírní koncert Paula Lydona, amerického umělce žijícího na Islandu
Koncert Svavara Knútura před Idnó
Petr Nikl a Gróa v Idnó (foto Radim Procházka)

Kulturní program v divadle Iðnó vyvrcholil večerním punk-rockovým koncertem islandské kapely Gróa, norské kapely Skov a české kapely UJD.

Kapely Skov a UJD v Idnó

Arktický festival je mediálním partnerem expozice „nordic arctic / Udržitelná architektura za polárním kruhem“, kterou vystavuje Galerie Jaroslava Fragnera (Betlémské nám. 5a, Praha 1, www.gjf.cz) od 8. září do 30. října 2022. Koncem října proběhne v GJF „arktická“ beseda, které se zúčastní mj. polární ekoložka Marie Šabacká a zakladatel a hlavní organizátor Arktického festivalu Zdeněk Lyčka.

Vybrané mediální ohlasy:

ČZU 1/9/2022: https://zivauni.cz/arkticky-festival-na-islandu/

Zew Pólnocy 3/9/2022: http://www.zewpolnocy.pl/?screen=news&action=wiecej&id=3832

Bíó Paradís 5/9/2022: https://bioparadis.is/frettir/arctic-festival-a-islandi/

University of Akureyri:
Czech Arctic Festival | University of Akureyri (unak.is)

Fréttabladid 13/9/2022

Agricultural University of Iceland 14/9/2022:
Arctic Festival á Íslandi 15.-30. september 2022 (lbhi.is)

Česká televize 16/9/2022 (min. 7,10-7,33):
16. září – Události v kultuře | Česká televize (ceskatelevize.cz)

Frekvence 1 16/10/2022


26. září 2022, aktualizováno 24. října 2022

Zdeněk Lyčka, zakladatel a hlavní organizátor Arktického festivalu