Arktický festival 2019

Od listopadu 2019 do ledna 2020 proběhlo v České republice (Praha, České Budějovice, Teplice a Plzeň) reciproční pokračování kulturně-vědeckého projektu DOMA NA ŠPICBERKÁCH 2018 pod názvem ARKTICKÝ FESTIVAL 2019 / Dny arktické a české kultury a vědy. Hlavním cílem festivalu bylo navázat na akci z roku 2018, prohloubit získané kontakty a zahájit spolupráci mezi novými partnery.

Česká veřejnost se seznámila s výsledky severských a českých vědců v arktickém výzkumu, s kulturou a historií arktických národů a se společnými česko-arktickými kulturními a vědeckými aktivitami v Česku a v Arktidě. Kromě představení klíčových bodů projektu DOMA NA ŠPICBERKÁCH 2018 se české odborné publikum, veřejnost a všichni zájemci v Česku mohli seznámit s jedinečnou arktickou kulturou ze Špicberk, Laponska, Grónska, Norska a Dánska.

Slavnostní zahájení festivalu se konalo 7. listopadu 2019 v Karolinu Univerzity Karlovy, kde vystoupili: Josef Elster, vedoucí Centra polární ekologie na Jihočeské univerzitě, Harald Ellingsen, rektor UNIS v Longyearbyenu, Robert Kvile, velvyslanec Norska v České republice, Jan Dusík, hlavní poradce v UNEP a Zdeněk Lyčka z Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Zahájení festivalu bylo zakončeno krátkým hudebním vystoupením inuitského šamana Hivshu.

Vědecká část festivalu byla zahájena v Městské knihovně v Praze 7. listopadu přednáškou Zdeňka Lyčky (MZV) s názvem Kanadští Inuité jako součást původního inuitského národa a začátky inuitské literatury v Kanadě, následovalo promítání kanadského dokumentu Pokud počasí dovolí.

Vědecká konference pokračovala 8. listopadu v prostorách UK a následovaly přednášky v angličtině simultánně tlumočené do češtiny:

 • Životní prostředí v Arktidě: globální hodnota, globální oběť, nebo globální ohrožení? (Jan Dusík, hlavní poradce, Strategické angažmá v Arktidě a Antarktidě, Environmentální program OSN /UN Environment/)
 • Československá/česká věda v Arktidě a role Jihočeské univerzity (Tomáš Machula, rektor JU, Hana Šantrůčková, děkanka PřF JU)
 • Česká arktická vědecká infrastruktura „Stanice Josefa Svobody“ na Svalbardu; vědecké a kulturní velvyslanectví v Arktidě (Josef Elster, vedoucí Centra polární ekologie JU /CPE/)
 • Věda v měnícím se životním prostředí (Harald Ellingsen, UNIS, Longyearbyen)
 • Špicberky: Rychlá transformace přírody v měnícím se klimatu (Kim Holmén, Norský polární institut, Longyearbyen)
 • Arktida v Norsku: Mezi politikou a identitou (Pål Wilter Skedsmo, Institut F. Nansena)
 • Vikingové v severním Atlantiku a staří Seveřané v Grónsku: zánik křesťanské komunity (Naja Mikkelsenová, GEUS, Kodaň)

Následující přednášky byly proneseny v češtině:

 • Česká antarktická vědecká infrastruktura (Peter Váczi, MU Brno)
 • Zapojení České vědecké infrastruktury v mezinárodním projektu INTERACT (Alexandra Bernardová, CPE)
 • Mezinárodněprávní režim Arktidy (Vladimír Balaš, UK Praha)
 • Geopolitika Arktidy a její význam v mezinárodních vztazích (Barbora Padrtová, MU Brno)
 • Vztah Dánska ke Grónsku a Faerským ostrovům: postkoloniální autorita či partner na cestě k nezávislosti? (Adam Kočí, Ostravská univerzita)

Odpolední vědecký program pokračoval v Galerii Českých center promítáním filmu Polární ekologie s komentářem Václava Pavla (CPE) a následovaly populární přednášky v češtině:

 • Artscape Norway (Dan Merta, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha)
 • Misie Moravských bratří v Grónsku (Daniel Freitinger, evangelický farář, Domažlice)
 • Interakce Aleutů a Alutiiqů s Inuity (Stanislav Chládek, USA)
 • Julius Payer, ze Šanova frajer (Jitka Bažantová a Martin Ryba, Regionální muzeum v Teplicích a Společnost přátel Julia Payera)
 • Na lyžích napříč Grónskem (Zdeněk Lyčka, MZV)

Všechny abstrakty v angličtině a češtině jsou k dispozici na webu CPE.

Soubor přednášek byl ukončen 11. listopadu na Geofyzikálním ústavu AV ČR přednáškou Julius Payer – Záliv smrti (Jitka Bažantová, Regionální muzeum v Teplicích a Společnost přátel Julia Payera a prohlídkou originálu Payerova obrazu Záliv smrti z r. 1897.

Kulturní část festivalu se skládala z několika akcí. 7. listopadu byly v Galerii Českých center oficiálně otevřeny čtyři výstavy:

 • panelová výstava Česko v Arktidě / Arktida v Česku
 • výstava fotografií Kanadská Arktida je plná života
 • výstava fotografií 3913 Tasiilaq z východního Grónska od Ole G. Jensen
 • Landartové instalace „Tří žen“ z Akademie umění, architektury a designu v Praze (UMPRUM): Dany Elsterové, Anny Leschingerové a Anežky Podzemské

Všechny výstavy byly v Galerii vystaveny do 16. listopadu. Výstavní část festivalu doprovodily filmová prezentace o tání ledovců Bjørna Anderse Nymoen (Špicberky), fotografická prezentace Fauna jižního Beringova moře Čechoameričana Stanislava Chládka a videoprezentace Artscape Norway o norské architektuře.

9. listopadu byly v Divadle Archa otevřeny dvě další arktické výstavy v rámci divadelních, literárních a hudebních akcí festivalu:

 • Grónské mýty a pověsti / Ilustrace Martina Velíška
 • Sámské pohádky a pověsti / Ilustrace Luboše Drtiny

Některé z výše uvedených výstav byly později vystaveny v Regionálním muzeu v Teplicích (rodném městě Julia Payera), na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a v Galerii Evropského domu v Plzni.

V divadle Archa 9. listopadu divadelní skupina „Buchty a loutky / Cakes and Puppets“ spolu s hudební skupinou „Už jsme doma / UJD“ předvedly dvě hudební a loutková představení Pět ran do čepice – jednu v norštině s norským zpěvákem Stefanem Lindalem Theofilakisem, druhou v češtině.

9. listopadu se v Divadle Archa uskutečnily také tři literární akce: Literární debata s norskou spisovatelkou Monikou Kristensenovou, představení nového vydání knihy vydané k 150. výročí narození Julia Payera a reedice českého překladu jeho knihy Expedice na Severní pól, a prezentace českého překladu románu HOMO sapienne současné inuitské spisovatelky Niviaq Korneliussenové.

Večerní koncerty Inuitského šamana Hivshu, hudební skupiny Vassvik ze Sápmi / Laponska a hudební skupiny B. A. Nymoena Kapp Mitra ze Špicberk byly kulturními vrcholy festivalu v Divadle Archa.

autor videonahrávky Petr Kotlín

autor videonahrávky Jan Petržilka

Důležitou součástí festivalu bylo také promítání arktických filmů, a to společně se Severským filmovým klubem v rámci Severského filmového podzimu v Praze (v Institutu germánských studií, Městské knihovně, Kině Evald, Ponrepu a Lucerně) a 13 dalších městech v Česku.

ARKTICKÝ FESTIVAL 2019 uspořádalo Centrum polární ekologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s UNIS v Longyearbyenu za finanční podpory Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.

Další mezinárodní spolupracující partneři: Velvyslanectví Norska, Kanady, Dánska a Finska v Praze, Norský polární institut a Institut Fridtjofa Nansena.

Česká televize odvysílala rozhovory s účastníky festivalu Janem Dusíkem, Haraldem Ellingsenem a Josefem Elsterem. 8. listopadu byl Zdeněk Lyčka pozván do studia České televize na ranní rozhovor o Arktickém festivalu. Zdeněk Lyčka byl také hostem v přímém přenosu Českého rozhlasu. Francouzská sekce Radio Prague International odvysílala dlouhý rozhovor s Janem Dusíkem a Zdeňkem Lyčkou a na internetové stránce byl zveřejněn článek. Mezi další mediální výstupy patřil článek v Lidových novinách 9. listopadu a pořady v České televizi a Českém rozhlasu. Česká televize pokračuje v natáčení dokumentu o mezinárodní práci českých vědců na Špicberkách. Odkazy na mediální vstupy k dispozici v souhrnném článku Punk’s not dead, even at the Czech Arctic Scientific Station in Svalbard.