Doma na Špicberkách 2018

U příležitosti 100. výročí vzniku Československa, 25. výročí vzniku České republiky a 10. výročí zahájení pravidelných výzkumných pobytů českých vědců na norském souostroví Špicberky proběhl ve dnech 21. srpna–13. září 2018 ve špicberském správním středisku Longyearbyen a v opuštěném hornickém městečku Pyramida, dříve spravovaném ruským trustem Arktikugol, kulturně-vědecký festival DOMA NA ŠPICBERKÁCH 2018, nazvaný podle kulturního středobodu celé akce – koncertu avantgardní punk-rockové kapely „Už jsme doma“ (UJD) a vydání jejího nového CD s názvem „Kry“.

Projekt, zvaný také Dny české vědy a kultury, vznikl ve spolupráci s místními partnery.

Vědecká část projektu vyvrcholila ve dnech 6.–8. září 2018 vědeckou konferencí, kterou v budově Univerzitního střediska na Špicberkách (UNIS) zahájil rektor UNIS Harald Ellingsen. Zdravici pronesli rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Tomáš Machula, děkan Přírodovědecké fakulty JU František Vácha, ředitel Norského polárního institutu Kim Holmén, ředitel Centra polární ekologie JU a vedoucí české vědecké stanice na Špicberkách Josef Elster, zástupce Ministerstva zahraničních věcí Zdeněk Lyčka a frontman UJD Miroslav Wanek. Prezentace dvanácti přednášejících proběhly v prostorách UNIS, Domu Julia Payera (součásti Stanice Josefa Svobody na Špicberkách) a v kostele Svalbard Kirke (vše v Longyearbyenu).

Kulturní část projektu tvořilo několik okruhů. V oblasti výtvarného umění byl v Longyearbyenu představen projekt umělkyň z UMPRUM „Tři ženy: umělecké objekty v prostoru“ (Dana Elsterová: „Letící vzkaz“, Anna Leschingerová: „Světelná zvonkohra“ a Anežka Podzemská: „Paprsky půlnočního slunce“). Ve výstavním prostoru Špicberské galerie byly od 21. srpna do 13. září vystaveny ilustrace Martina Velíška k českému překladu inuitských mýtů a pověstí (vernisáž za osobní účasti autora se konala 7. září). V kostele Svalbard Kirke byly od 21. srpna do 13. září vystaveny ilustrace Luboše Drtiny k českému překladu sámských pohádek a pověstí (vernisáž proběhla rovněž 7. září).

Divadelní skupina „Buchty a loutky“ připravila dětem ze dvou místních mateřských škol a umělecké školy workshop s výrobou rekvizit pro hudebně-loutkové představení „Pět ran do čepice“, které se konalo 8. září v prostorách kulturního střediska Huset.

Miroslav Wanek dětským divákům a jejich rodičům nejprve promítl několik krátkých českých animovaných filmů. Vlastní divadelní představení proběhlo v norštině, včetně průvodního slova Zdeňka Lyčky a písní UJD, které nazpíval norský zpěvák Stefan Lindal Theofilakis.

Kulturním vyvrcholením Dnů české vědy a kultury byl koncert UJD 8. září v kulturním středisku Huset. Během večera bylo v Husetu pokřtěno nové CD této kapely s názvem „Kry“. Následující den realizovala UJD dva minikoncerty v opuštěném hornickém městečku Pyramida (v Kulturním domě a v hotelu Tulipán) severovýchodně od Longyearbyenu.

O Dny české vědy a kultury se živě zajímala česká média. ČT Art odvysílala 9. a 26. září reportáže v „Událostech v kultuře“, další mediální výstupy proběhly v denících, týdenících, časopisech a na internetu. Na základě mediálních ohlasů začala Česká televize natáčet dokument, který zviditelní a osvětlí činnost českých vědců na Špicberkách, jíž se podílejí na řešení konkrétní vědecké problematiky Arktidy v mezinárodním měřítku.