Organizátoři

2020

Koordinátor
Zdeněk Lyčka

Organizátor
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta životního prostředí UJEP
Institut Julia von Payera pro výzkum Arktidy a Subarktidy
Partner
Norwegian Polar Institute

2019

Koordinátor
Zdeněk Lyčka

Organizátor
Jihočeská univerzita
Centrum polární ekologie

Partner
UNIS

2018

KoordinátOŘI
Zdeněk Lyčka
Už jsme doma

PARTNEŘI
JIHOČESKÁ UNIVERZITA
CENTRUM POLÁRNÍ EKOLOGIE
UNIS
SPONZOR
Luděk Volf