Arktický festival 2020–21

ARKTICKÝ FESTIVAL 2020–21 probíhal v šesti městech České republiky (Ústí nad Labem, Teplice, Praha, České Budějovice, Hradec Králové, Dačice) a online od 6. prosince 2020 do 31. prosince 2021; jeho extrémně dlouhá doba trvání byla zapříčiněna koronavirovou pandemií.

Festival byl výsledkem spolupráce Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Norského polárního institutu v Tromsø za finanční podpory Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Na realizaci festivalového programu se podílely také následující instituce: Institut Julia von Payera v Ústí nad Labem, kapela Už jsme doma, Muzeum města Ústí nad Labem, Regionální muzeum v Teplicích, Městské muzeum a galerie Dačice, Palác Akropolis v Praze, Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, Galerie Jaroslava Fragnera, Karlova univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Skandinávský dům, Komorní kino Evald, Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem, nakladatelství Dauphin a Potál, časopisy A2, Plav a Geografické rozhledy, sauna a osvěžovna NUUK v Hradci Králové, Velvyslanectví Norska, Kanady, Velké Británie a Dánska v Praze, Honorární konzulát Islandu v Praze a další.

Festival byl s omezenou prezenční účastí návštěvníků zahájen 6. prosince 2020 v Muzeu města Ústí nad Labem za účasti mnoha významných hostů včetně J. E. Roberta Kvileho, velvyslance Norského království v České republice.

Na zahájení navázaly „vernisáže“ tří výstav, které byly k vidění do 27. června 2021: 

O Igimarasussukovi, který jedl své ženy / Inuitské pověsti očima Árona z Hůrky (knižní ilustrace) 
Sámské pohádky a pověsti / Ilustrace Luboše Drtiny (knižní ilustrace)
Kanadská Arktida je plná života (fotografie)

Na monitoru bylo možné do 27. června 2021 zhlédnout reprízu úspěšné fotografické videoprezentace Fauna jižního Beringova moře (2019) Čechoameričana Stanislava Chládka. 

7. prosince proběhla na FB profilu časopisu A2 online prezentace „polárního“ vydání časopisu A2, „sámského“ vydání časopisu Plav a „polárního“ vydání časopisu Geografické rozhledy, která byla také k vidění na webové stránce AF. 

V Regionálním muzeu v Teplicích byla 10. prosince za omezené účasti návštěvníků zahájena výstava Expedice na severní pól / Ilustrace Julia Payera – knižní ilustrace a kopie obrazů Julia Payera (1841–1915), největšího arktického badatele pocházejícího z českých zemí a nejslavnějšího malíře polárních krajin vůbec, která zůstala otevřena do 1. května 2021.

Na výstavě bylo možné zhlédnout (také do 1. května 2021) tři úspěšné filmové smyčky z Arktického festivalu 2019: Fauna jižního Beringova moře (Stanislav Chládek, CZ/US), Arktida (Bjørn Anders Nymoen, Svalbard) a Made in Nature (Galerie Jaroslava Fragnera).

Díky Městskému muzeu a galerii Dačice se od 1. do 28. února 2021 uskutečnily dvě online výstavy: Česko v Arktidě / Arktida v Česku (výstava z předchozího ročníku Arktického festivalu o česko-arktické spolupráci ve vědě a kultuře, rozšířená o tři nové panely) a 3913 Tasiilaq (fotografie Oleho G. Jensena z východního Grónska). 

Kvůli koronavirovým omezením v zimě a na jaře 2021, neumožňujícím realizovat „živé“ aktivity, byl program AF obohacen o dvě nové virtuální akce:

13. dubna uspořádal Generální konzulát ČR v Sankt Petěrburgu tříhodinový online vědecko-kulturní seminář Česko v Arktidě / Arktida v Česku – Ozvěny arktických festivalů 2018–21. Akce se konala v souvislosti se stejnojmennou výstavou v prestižním Arktickém a antarktickém výzkumném institutu (AARI) v Sankt Petěrburgu, slavnostně otevřenou 7. dubna.

11. května proběhl dvouhodinový online seminář Češi a Aljaška, realizovaný Generálním konzulátem České republiky v Los Angeles, do jehož působnosti spadá i stát Aljaška.

Odkaz na Arktický festival se v souvislosti se žádostí České republiky o získání pozorovatelského statusu v Arktické radě dostal do samostatné kapitoly na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz/arktida.

Podzimní část Arktického festivalu byla zahájena 6. září v pražském klubu Violino prezentací nedávno vydaných časopisů a knih s polární tématikou: Africké safari, A2, Plav, Geografické rozhledy, Czechs and Alaska.

Hlavní festivalový program – za účasti zahraničních hostů – proběhl ve dnech 7.– 8. září v pražském Paláci Akropolis. Po divadelních představeních pro děti Nejmenší ze Sámů (Drama Label) a Norská pohádka (Buchty a loutky) se uskutečnilo slavnostní setkání se zahraničními hosty následované vernisáží tří výstav s arktickou tématikou: 

Česko v Arktidě / Arktida v Česku: Putovní panelová výstava Univerzity Jana Evanglisty Purkyně v Ústí nad Labem, Institutu Julia von Payera, Norského polárního institutu v Tromsø, Centra polární ekologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzitního centra na Svalbardu, Oddělení skandinavistiky Ústavu germánských studií Karlovy univerzity v Praze a Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021 představující úspěchy severských a českých vědců při výzkumu Arktidy, společné česko-arktické výzkumné, vzdělávací a kulturní projekty a aktivity v Česku a v Arktidě, výuku severských jazyků a přednášky o původních obyvatelích Arktidy na Karlově univerzitě, roli Norských fondů aj.
Expedice na severní pól / Ilustrace Julia Payera: Výstava knižních ilustrací a kopií obrazů Julia Payera (1841–1915), největšího arktického badatele pocházejícího z českých zemí a nejslavnějšího malíře polárních krajin vůbec. Výstava vychází z nového vydání českého překadu Payerova cestopisu z roku 1876 s názvem „Expedice na severní pól“ (Dauphin 2019).
Na tenkém ledě: Panelová výstava Norského polárního institutu zachycující na úchvatných fotografiích příběh výzkumné lodi Lance, která v zimě 2015 zamrzla na půl roku v moři mezi Norskem a severním pólem a stala se plovoucí laboratoří. Na její palubě bylo kromě posádky a podpůrného týmu 68 vědců z 11 zemí, kteří po celou dobu zkoumali nový jednoroční led a jeho ovlivnění klimatickými změnami. Norská expedice shromáždila vědomosti, které přispějí k lepšímu pochopení a předvídatelnosti našeho globálního osudu. 

V Paláci Akropolis byly zároveň uvedeny tři úspěšné filmové smyčky z Arktického festivalu 2019: Fauna jižního Beringova moře (Stanislav Chládek, CZ/US), Arktida (Bjørn Anders Nymoen, Svalbard) a Made in Nature (Galerie Jaroslava Fragnera).

Vědeckou část festivalu zahájily odborné přednášky sedmi lektorů v angličtině tlumočené do češtiny, po nichž následovala prezentace knihy Hodní psi k jižnímu pólu nedojdou norského spisovatele Hanse-Olava Thyvolda za účasti autora a překladatelky Evy Dohnálkové. 

V 18 hodin byla ve výstavním objektu UK Kampus Hybernská v Praze otevřena putovní výstava Posláni na Sever: Češi na nucené práci v Norsku v letech druhé světové války, kterou připravili Vendula Hingarová z Oddělení skandinavistiky na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity a fotograf Vojtěch Vlk za finančního přispění Norských fondů. Výstava byla v Hybernské k vidění do 7. října. 

Festivalový program v Paláci Akropolis pokračoval večerním koncertem pianisty a kytaristy Paula Lydona z Islandu a punkové avantgardy Už jsme doma/UJD.

Druhý den festivalu v Paláci Akropolis byl věnovaný vědecké konferenci v češtině (populární přednášky deseti lektorů), po které následovala prezentace českých překladů knih Tma norské autorky Sigri Sandberg a Žena v polární noci rakouské autorky Christiane Ritter za účasti glacioložky Marie Šabacké, českých překladatelek Jarky Vrbové a Violy Somogyi a zástupců nakladatelství Portál.

9. září byla v Geofyzikálním ústavu Akademie věd ČR zahájena výstava Pod nulou (dokumentace zimních či mrazivých akcí doplněná méně obvyklými artefakty českých a slovenských výtvarných umělců), spojená s již tradiční prohlídkou originálu Payerova obrazu Záliv smrti z r. 1897. Poté následovala přednáška Zdeňka Lyčky Julius Payer: Expedice na severní pól.

9. září se zároveň uskutečnilo několik akcí v Centru přírodovědných a technických oborů (CPTO) na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP): Arktická konference (úvodní slovo a přednášky sedmi lektorů v češtině), vernisáž výstav Česko v Arktidě / Arktida v Česku, Na tenkém ledě a 3913 Tasiilaq. Všechny tři výstavy byly k vidění do 12. listopadu.

Norský velvyslanec v ČR J. E. Robert Kvile pozval české přednášející a hlavní spoluorganizátory Arktického festivalu 2020–21 na společný oběd, který se konal 11. září 2021 v rezidenci Norského království v Praze (zahraniční hosté byli tou dobou již zpět v Norsku a na Islandu). 

3. října se Arktický festival přesunul do Hradce Králové, kde v sauně a osvěžovně Nuuk na Slepém rameni Labe proběhlo čtení z knihy Knuda Rasmussena Grónské mýty a pověsti v podání překladatele Zdeňka Lyčky. Čtení bylo součástí Festivalu saunování HikiJoki. 

5. října proběhla ve Vědecké knihovně UJEP vernisáž výstavy Grónské mýty a pověsti / Ilustrace Martina Velíška. Výstava byla k vidění do 15. prosince. 

Poslední velká akce Arktického festivalu 2020–21 se uskutečnila 5. prosince v Městském muzeu a galerii Dačice (www.muzeumdacice.cz). Po oficiálním zahájení výstav Česko v Arktidě / Arktida v Česku a 3913 Tasiilaq proběhla Arktická minikonference za účasti dvou přednášejících: norského velvyslance J. E. Roberta Kvileho a prof. Josefa Elstera z Centra polární ekologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Avizovaná přednáška Dr. Zdeňka Lyčky, spoluzakladatele a hlavního organizátora všech dosavadních ročníků Arktického festivalu, byla kvůli koronavirové izolaci přednášejícího zrušena.

Důležitou součástí Festivalu bylo také promítání arktických filmů, a to zejména ve spolupráci s kinem Evald, Jihočeskou univerzitou, Karlovou univerzitou a Skandinávským domem.

Putovní výstava Expedice na severní pól / Ilustrace Julia Payera byla během Festivalu vystavena na následujících místech: RMT v Teplicích, AARI v Sankt Petěrburgu (online), Knihkupectví Kapitola ve Frýdku-Místku, Palác Akropolis v Praze, Knihovna Jána Bocatia v Košicích a Zemplínská knihovna v Trebišově. 

Abstrakty všech přednášek AF 2020-21 v češtině a angličtině jsou zde

Regionální televize Ústecko odvysílala reportáž o zahájení Arktického festivalu 2020–21, která je ke zhlédnutí zde: https://youtu.be/XNkATnAUp4c.

Regionální muzeum v Teplicích pořídilo nahrávku z vernisáže výstavy Julius Payer: Expedice na severní pól, která je ke zhlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=RQnI9Dh_RTM.

Mnoho článků bylo publikováno v celostátních i regionálních, tištěných i internetových médiích, např. žítteplice.cz (3/12/20), Lidové noviny (5/12/20), Místní kultura (6/12/20), Ústecký deník (8/12/20), Universitas (10/12/12), Český rozhlas Sever (14/12/21), Aktuálně.cz (15/12/20), Živa (1/2021), Právo (7/9/21), Ústecký deník (8/9/21), Aktuálně.cz (14/9/21) etc. V zahraničí (Polsko): Zew Północy (1/12/20).

Podrobný program AF 2020–21 je zde.