Rubriky
Aktuality

Nová důležitá informace týkající se šíření COVID-19

Norské fondy a Ministerstvo financí akceptovaly další úpravu programu AF 2020 z důvodu šíření COVID-19. Trvání festivalu bylo prodlouženo do konce t. r. a naši zahraniční partneři přicestují do Prahy v září 2021. V důsledku toho byl název festivalu změněn na Arktický festival 2020–21.Detailní program AF je na našem webu již aktualizován.

Zdeněk Lyčka, koordinátor

Rubriky
Aktuality

Udělení Řádu Kanady emeritnímu profesorovi Josefu Svobodovi

Srdečně Vás zveme na on-line slavnost k udělení Řádu Kanady emeritnímu profesorovi Josefu Svobodovi, světoznámému rostlinnému ekologovi vysoké Arktidy, v úterý 26. ledna 2021 od 17 hod. SEČ (v angličtině): https://utoronto.zoom.us/j/88931074070

Více informací zde (v češtině) a zde (v angličtině)

Rubriky
Aktuality

Zahájení Arktického festivalu 6. 12. 2020 v Ústí nad Labem a vernisáž 10. 12. 2020 v Teplicích

Rubriky
Aktuality

Tisková zpráva k zahájení festivalu

Tisková zpráva k zahájení Arktického festivalu 2020. Začínáme v neděli 6. prosince 2020 v 15 hod. v Ústí nad Labem. Pokračujeme online prezentací „arktických“ čísel časopisů A2, Plav a Geografické rozhledy v pondělí 7. prosince 2020 v 16 hod. Další festivalová akce se uskuteční ve čtvrtek 10. prosince od 17 hod. v Teplicích. Z důvodu šíření koronaviru proběhne začátek festivalu bez účasti zahraničních hostů, kteří přijedou do Prahy až začátkem března 2021.

Rubriky
Aktuality

Důležitá zpráva týkající se šíření COVID-19

Norské fondy a Ministerstvo financí akceptovaly úpravu programu AF 2020 z důvodu šíření COVID-19. Program bude rozdělen na dvě části a naši zahraniční partneři přicestují do Prahy místo prosince 2020 až v březnu 2021. Akce plánované na 7. prosinec 2020 se uskuteční v pražském paláci Akropolis 2. března 2021, zbytek programu zůstává víceméně stejný. Podrobný aktualizovaný program AF bude vyvěšen na webových stránkách AF v nejbližší době.

Rubriky
Aktuality

Arktický festival je online!

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem s podporou partnerského Norského polárního institutu v Tromsø požádala 13. července 2020 o finanční podporu přípravy a realizace Arktického festivalu 2020. Žádost o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska v programovém období 2014-2021 byla schválena 18. srpna 2020. V současné době probíhá intenzivní dolaďování festivalového programu a užší výběr filmů s arktickou tematikou, které budou v rámci Festivalu promítnuty.

Prvním viditelným krokem k realizaci Arktického festivalu 2020 je oficiální spuštění dvojjazyčné webové stránky, kterou si právě prohlížíte, a to k 1. září 2020. Prosíme o zpětnou vazbu, pokud při listování narazíte na nějakou nesrovnalost. Těšíme se na spolupráci se všemi arktickými nadšenci.

Zdeněk Lyčka, koordinátor