Rubriky
Aktuality

Tento víkend probíhá festival saunování HikiJoki

V Hradci Králové probíhá 1.-3. října 2021 festival saunování HikiJoki. Jeho součástí bude v neděli 3. října od 14 hod. čtení z knihy Knuda Rasmussena Grónské mýty a pověsti“ v podání překladatele Zdeňka Lyčky. Adresa: Nuuk sauna a osvěžovna, Slepé rameno Labe, Stará Třebeš, Hradec Králové.

Rubriky
Aktuality

Přednáška o přechodu zamrzlého Bajkalu

V Městské knihovně v Třebíči se 30. září 2021 v 17 hod. uskuteční přednáška Zdeňka Lyčky o zimním přechodu zamrzlého Bajkalu v r. 2020 po stopách čs. legionářů. Více informací je zde:

http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/pesky-pres-zamrzly-bajkal-zdenek-lycka__4782/

Rubriky
Aktuality

Podzimní část Arktického festivalu odstartována

Hlavním programem v pražském Paláci Akropolis a na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve dnech 7. – 9. září odstartovala podzimní část Arktického festivalu za účasti zahraničních hostů. Program festivalu pokračuje až do konce t. r. Propojení na web MZV. Tisková zpráva UJEP (TZ_UJEP) a dosavadní mediální ohlasy: Právo(7/9), Ústecký_deník(8/9), Aktuálně.cz(14/9)

Rubriky
Aktuality

6. září zahajujeme podzimní část festivalu

Arktický festival 2020–21 byl v důsledku pandemie koronaviru zahájen 6. prosince 2020 v Muzeu města Ústí nad Labem bez účasti zahraničních partnerů. Druhá část programu – za účasti zahraničních hostů – proběhne od 6. září do 31. prosince 2021. Celý program pro veřejnost je zde:

https://arktickyfestival.cz/wp-content/uploads/2021/08/PR_AF_2020_21_def2.pdf

Rubriky
Aktuality

Muzeum města Ústí nad Labem opět otevřeno!

Od úterý 11. května je opět otevřeno Muzeum města Ústí nad Labem, ve kterém můžete zhlédnout tři výstavy Arktického festivalu, které byly zahájeny 6. prosince 2020: „O Igimarasussukovi, který jedl své ženy / Inuitské pověsti očima Árona z Hůrky“ (klubovna), „Sámské pohádky a pověsti / Ilustrace Luboše Drtiny“ a „Kanadská Arktida je plná života“ (chodba). Na monitoru si můžete opět prohlédnout filmovou smyčku Čechoameričana Stanislava Chládka s názvem „Fauna jižního Beringova moře“ (klubovna). Otevírací doba: úterý – neděle, 9.00-18.00 hod. Výstavy a filmová smyčka budou k vidění do 27. června 2021.

Rubriky
Aktuality

Online seminář “Češi a Aljaška” 11. května 2021. Přihlaste se.

POZVÁNKA:

11. května 2021 se uskuteční dvouhodinový online seminář “Češi a a Aljaška” v režii Generálního konzulátu ČR v Los Angeles, do jehož portfolia patří i Aljaška. Přihlaste se na náš webinář zde. Pracovní jazyk webináře je angličtina.

REGISTRACE:
Je požadována registrace. Adresu webináře získáte po registraci zde.

PROGRAM:
Úterý 11. května 2021

08:00 AST (Fairbanks, Anchorage)
09:00 PST (Los Angeles)
12:00 EST (Washington D.C., New York)
18:00 CEST (Praha)

Program: čas: EST
Los Angeles -3 hod.
Anchorage -4 hod.
Prague +6 hod.

Pan Josef Smyček, 12:00–12:05

 • zástupce generálního konzula, GK ČR v Los Angeles
  úvodní slovo, představení hostů

J. E. Hynek Kmoníček, 12:05–12:15

 • velvyslanec ČR v USA
  „Žádost České republiky o pozorovatelský status v Arktické radě“

Velvyslanec Jaroslav Olša, Jr., 12:15–12:30

 • historik a spisovatel, generální konzul ČR v Los Angeles (pokrývající Aljašku)
  „Historie české přítomnosti na Aljašce a povědomí o Aljašce od konce 18. století do roku 1989“

Pan Josef Smyček, 12:30–12:40
Představení filmu z roku 2016 “Czech Škoda renames Kodiaq from Kodiak“ (4 min.)

Velvyslanec Zdeněk Lyčka, 12:40-12:55

 • polárník, spisovatel a překladatel, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
  „Vazby mezi Grónskem, Aljaškou a Českými/Moravskými bratry, a Češi a Alajaška dnes“

Dr. Barbora Halašková, 13:00-13:15

 • Vedoucí výzkumného střediska ARCTOS na Masarykově univerzitě v Brně, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, a místopředsedkyně pracovní skupiny Social & Human Working Group v IASC
  „Polární vědecká spolupráce: Pohled ze střední Evropy“

Dvouminutová powerpointová prezentace o prof. Josefu Svobodovi (beze slov), výňatek z filmu “Prof. Josef Svoboda – a free man”.

Prof. Josef Elster, 13:15-13:30

 • český polární ekolog, zakladatel Centra polární ekologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a spoluzakladatel České artické výzkumné infrastruktuy „Stanice Josefa Svobody“ na Špicberkách
  „Český arktický výzkum a Severní Amerika“

Pan Francis J. Nosek, 13:30-13:35

 • právník, honorární konzul ČR v Anchorage
  představí aktivity a historii Česko-aljašského spolku

Otázky a odpovědi, 13:35-13:50

Velvyslanec Zdeněk Lyčka + velvyslanec Jaroslav Olša, Jr., 13:50-13:55
Shrnutí

Pan Josef Smyček, 14:00
Závěr

ABOUT THE WEBINAR:
It might appear that the inhabitants of the Czech Republic – a not particularly populous Central European country lacking an ocean –would have little interest in events happening in the far corners of the globe, to say nothing of the Arctic Circle.

But it turns out that the reverse is true, with accounts attesting to significant Czech activities in Alaska, spanning exploration, discovery, scientific research and sports.The two-hour-long program of the webinar will be opened with an introductory speech by H. E. Hynek Kmoníček, Ambassador of the Czech Republic to the United States of America, explaining the Czech Republic´s application for Observer Status in the Arctic Council.

The historical and scientific part of the webinar will start with Amb. Jaroslav Olša, Jr., historian and writer and Consul General of the Czech Republic in Los Angeles, and Amb. Zdeněk Lyčka, polar explorer, writer and translator from the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, introducing their forthcoming exhibition and a book “Czechs and Alaska. From the Heart of Europe to the Northern Edge of America”. Prepared on the occasion of the 230th anniversary since the botanist Thaddäus Haenke became the first person from the historical Czech Lands who set foot on Alaskan soil in Yakutat Bay. Both panelists will present the activities of Czechs in the US state of Alaska and its Aleutian Islands, as well as the connections and observations of the inhabitants of the country in the heart of Europe with respect to this farthest part of the United States.

Between both presentations by Amb. Olša, Jr., and Amb. Lyčka, a short 2016 film „Czech Škoda renames Kodiaq from Kodiak“ will be screened.

Dr. Barbora Halašková, Director of the ARCTOS Research Centre at Masaryk University in Brno and Vice-Chair of the IASC Social & Human Working Group, will speak about her arctic research work for the Czech Ministry of Foreign Affairs, about her co-authored, newly published book on the Arctic states, about her role in IASC, etc.

Prof. Josef Elster, Czech polar ecologist, founder of the Centre for Polar Ecology at the Faculty of Science of the University of South Bohemia in České Budějovice and co-founder of the Czech Arctic Research Infrastructure “Josef Svoboda Station” in Svalbard, will speak about Czech-Canadian Arctic ecologist and tundra botanist Josef Svoboda, Professor Emeritus of the University of Toronto and Officer of the Order of Canada. He will also mention Czech scientists’ cooperation with Prof. Svoboda, having in mind that the Czech Arctic Research Infrastructure in Svalbard is named in his honor. Prof. Elster will conclude his speech introducing the scientific work done by Dr. Michael Svoboda – Prof. Svoboda’s son – in the High Arctic.

ORGANIZÁTOŘI:
Webinář organizuje Consulate General of the Czech Republic in Los Angeles ve spolupráci s Embassy of the Czech Republic in D.C., a Czech Center New York.


Consulate General of the Czech Republic
10990 Wilshire Blvd., Suite 1100
Los Angeles, CA 90024

Tel.: (310) 473-0889
Fax: (310) 473-9813
E-mail: losangeles@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/losangeles

Rubriky
Aktuality

Webinář Česko v Arktidě / Arktida v Česku – ozvěny Arktických festivalů 2018-21

13. dubna 2021 se v rámci kandidatury České republiky na pozorovatelský status v Arktické radě uskutečnil online vědecko-kulturní seminář Česko v Arktidě / Arktida v Česku – ozvěny Arktických festivalů 2018-21. Jeho hostitelem byl Generální konzulát České republiky v Sankt-Petěrburgu a pracovním jazykem byla angličtina.

Akce se konala v návaznosti na stejnojmennou výstavu v prestižním Vědeckém institutu pro výzkum Arktidy a Antarktidy (AARI) v Sankt-Petěrburgu, kterou 7. dubna 2021 slavnostně otevřeli generální konzul České republiky v Sankt-Petěrburgu Jan Čížek a ředitel AARI prof. Aleksandr Sergejevič Makarov za účasti generálních konzulů Polska, Slovenska, Maďarska, Estonska a Turecka. „Česko v Arktidě / Arktida v Česku“ je putovní panelová výstava Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Institutu Julia von Payera pro výzkum Arktidy a Subarktidy, Norského polárního institutu v Tromsø, Centra polární ekologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzitního centra na Špicberkách, oddělení skandinavistiky Ústavu germánských studií Karlovy univerzity v Praze a Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Výstava představuje úspěchy severských a českých vědců při výzkumu Arktidy, společné česko-arktické výzkumné, vzdělávací a kulturní projekty a aktivity v Česku a v Arktidě, přibližuje výuku severských jazyků a přednášky o původních obyvatelích Arktidy na Karlově univerzitě, roli „Norských fondů“ aj.

Generální konzul Jan Čížek na slavnostním otevření výstavy Česko v Arktidě, Arktida v Česku 7. dubna 2021 v AARI

Téměř tříhodinový program webináře zahájil krátkým úvodním slovem generální konzul Jan Čížek, po němž následovala zdravice pana Aleše Chmelaře, náměstka ministra zahraničních věcí ČR. Pan náměstek svůj proslov uvedl několika ruskými větami a poté zdůraznil význam, který Česká republika přikládá Arktidě, a zdůvodnil českou žádost o pozorovatelský status v Arktické radě. Upozornil na existenci dvou českých vědeckých polárních stanic a připravenost českých vědců spolupracovat v rámci pracovních skupin Arktické rady AMAP (Arktický monitorovací a hodnotící program), CAFF (Ochrana arktické flóry a fauny) a Udržitelný rozvoj (SDWG). Zmínil se mj. o pořádání již třetího ročníku tradičního Arktického festivalu v České republice, který seznamuje české odborníky i laické publikum s vědou, historií, kulturou a tradicemi v Arktidě.

Zahájení webináře

Zdravice náměstka ministra zahraničních věcí ČR Aleše Chmelaře

Účastníky webináře poté přivítali a pozdravili pan Vítězslav Pivoňka, velvyslanec České republiky v Ruské federaci, a prof. Aleksandr Sergejevič Makarov, ředitel AARI.

Vědeckou část webináře zahájil polárník a překladatel Zdeněk Lyčka z Ministerstva zahraničních věcí ČR představením emeritního profesora Torontské univerzity Josefa Svobody, významného česko-kanadského arktického rostlinného ekologa, který byl v bývalém Československu v letech 1949−1958 politickým vězněm a v roce 2019 obdržel Řád Kanady. Po profesoru Svobodovi je pojmenována Česká arktická vědecká infrastruktura na Špicberkách.

Po prezentaci o Josefu Svobodovi následoval videoklip vědeckého redaktora České televize Daniela Stacha, který navštívil Longyearbyen na Špicberkách u příležitosti slavnostního otevření Domu Julia Payera, součásti České arktické vědecké infrastruktury, v roce 2014. Televizní redaktor zdůraznil důsledný mezinárodní, nikoli národní přístup českých vědců k řešení výzkumných projektů v Arktidě.

Redaktoři a moderátoři České televize Daniel Stach a Vladimír Piskala

Moderování prezentací tří českých a tří zahraničních arktických vědců s následnou diskusí se ujal vědecký redaktor České televize Vladimír Piskala. Dr. Marie Šabacká, vedoucí Centra polární ekologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, prezentovala mezinárodní spolupráci českých vědců v Arktidě, hlavní směry českého arktického výzkumu, kurzy polární ekologie a navazující vědecké konference. Profesor Josef Elster, zakladatel Centra polární ekologie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, v prezentaci „Příspěvek české vědy k udržitelné Arktidě“ mj. informoval o českém vědeckém výzkumu v Krkonošském národním parku a na švédské polární stanici v Abisku, o České arktické vědecké infrastruktuře na Špicberkách a o pořádání Týdne vrcholné arktické vědy v roce 2017 v Praze. Dr. Richard Pokorný, vedoucí Institutu Julia Payera pro výzkum Arktidy a Subarktidy (IJP) na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, se ve svém příspěvku zaměřil na zhodnocení téměř dvouleté činnosti IJP, jeho výzkumných projektů a publikovaných materiálů včetně nejnovější knihy „Mineral Resources in Iceland: Coal Mining“.

Po prezentacích českých vědců dostali prostor k vyjádření jejich kolegové a spolupracovníci z Norska, Ruska a Velké Británie. Profesor Kim Holmén, mezinárodní ředitel Norského polárního institutu (NPI) v Longyearbyenu na Špicberkách (Norsko), se ve svém příspěvku zaměřil na historii a činnost NPI, postavení české vědecké stanice na Špicberkách, ohřívání permafrostu a Atlantského oceánu a globální dopad změny klimatu v Arktidě. Profesorka Olga Shaduyko (Morozova), vedoucí Oddělení podpory výzkumu a vývoje na Státní univerzitě v Tomsku (Rusko), se v příspěvku nazvaném „SecNet“ zaměřila na vysvětlení vzniku a fungování Sibiřské sítě zachycující změny životního prostředí. Síť má v současné době 15 členů, 19 výzkumných stanic a více než 300 terénních monitorovacích míst. Do výzkumu jsou začleněni také původní obyvatelé Severu. Profesor Terry Callaghan, CMG, zakladatel sítě výzkumných stanic INTERACT z Univerzity v Sheffieldu (Velká Británie) a Státní univerzity v Tomsku (Rusko), nejprve zdůraznil půl století spolupráce s českými vědci (konkrétně s Josefem Svobodou v kanadské Arktidě) a pak se zaměřil na popis vzniku, fungování a rozšiřování mezinárodní sítě výzkumných stanic INTERACT, která v letošním roce zahrnuje již 89 pracovišť na celém světě.

Vědecká část webináře (zleva doprava, shora dolů): generální konzul Jan Čížek, dr. Richard Pokorný (IJP – UJEP), dr. Marie Šabacká (CPE – JČU), Zdeněk Lyčka (MZV), prof. Josef Elster (CPE – JČU), dr. Olga Shaduyko /Morozova/ (Státní univerzita v Tomsku, Rusko), Vladimír Piskala (ČT), prof. Kim Holmén (NPI v Longyearbyenu, Norsko)

Po ukončení diskuse vědeckých hostů s redaktorem Vladimírem Piskalou se program semináře přesunul do kulturní roviny. Zdeněk Lyčka vysvětlil myšlenku kulturně-vědeckých Arktických festivalů, které propojují polární vědce z různých zemí a umožňují české i mezinárodní veřejnosti získávat informace o práci českých a severských vědců v Arktidě a o kultuře původních obyvatel Arktidy. Přiblížil dosavadní realizace AF: Doma na Špicberkách 2018 v Longyearbyenu a Pyramidě na Špicberkách, Arktický festival 2019 v Paze, Českých Budějovicích, Teplicích a Plzni a Arktický festival 2020–21 v Ústí nad Labem, Teplicích, Praze, Dačicích, Českých Budějovicích, Hradci Králové a online. V kulturním bloku vystoupil jako host Miroslav Wanek, frontman hudební skupiny Už jsme doma (UJD), která stála u zrodu Arktického festivalu před třemi lety na Špicberkách a dodnes pokračuje v naplňování jeho tradice. Na závěr této části semináře byl promítnut videoklip UJD s názvem „Cesta“, natočený v roce 2018 v Longearbyenu.

Vystoupení kapely Už jsme doma 8. září 2018 v kulturním domě Huset v Longyearbyenu

Zdeněk Lyčka poté pozval účastníky webináře na online prohlídku dvou výstav, které jsou na programu Arktického festivalu 2020–21:

Výstava „Česko v Arktidě / Arktida v Česku“ je podrobně popsaná výše. Od 7. do 16. dubna 2021 byla k vidění v AARI a její další „fyzické“ instalace proběhnout na podzim a v zimě t. r. v Praze, Ústí nad Labem a Dačicích. Diváci webináře měli možnost virtuální prohlídky výstavy na webu GK Sankt-Petěrburg ještě dvě hodiny po ukončení konference.

„Expedice na severní pól“ je výstava knižních ilustrací a kopií obrazů Julia Payera (1841–1915), největšího arktického badatele pocházejícího z českých zemí a nejslavnějšího malíře polárních krajin vůbec. Výstava vznikla na základě cestopisu J. Payera vydaného v roce 1876 ve Vídni s názvem „Rakousko-uherská expedice na severní pól v letech 1872–74“. Pro zdůraznění Payerova uměleckého génia je na úvodním panelu reprodukce jednoho ze čtyř pláten tzv. franklinovského polárního cyklu. Obraz s názvem „Záliv smrti“ zachycuje tragický konec polární expedice sira Johna Franklina z roku 1845. Diváci webináře měli možnost virtuální prohlídky výstavy na webu GK Sankt-Petěrburg ještě dvě hodiny po ukončení konference.

Putovní výstava ilustrací a obrazů Julia Payera, v současné době pouze online

V rámci programového bodu Otázky a odpovědi zazněly pozitivní ohlasy účastníků s opakovaným uznáním kvalit a spolehlivosti českých vědců a s návrhy na rozšíření mezinárodní spolupráce a studijních výměn.

Závěrečného slova se ujala paní Jana Lolić Šindelková, ředitelka Odboru států západní Evropy na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, která poděkovala organizátorům webináře za jeho přípravu a realizaci a účastníkům za zajímavé příspěvky. Ocenila mezinárodní spolupráci českých vědců v Arktidě a potenciál jejího dalšího pokračování.

Videozáznam webináře je zde.

Rubriky
Aktuality

Nová důležitá informace týkající se šíření COVID-19

Norské fondy a Ministerstvo financí akceptovaly další úpravu programu AF 2020 z důvodu šíření COVID-19. Trvání festivalu bylo prodlouženo do konce t. r. a naši zahraniční partneři přicestují do Prahy v září 2021. V důsledku toho byl název festivalu změněn na Arktický festival 2020–21.Detailní program AF je na našem webu již aktualizován.

Zdeněk Lyčka, koordinátor

Rubriky
Aktuality

Udělení Řádu Kanady emeritnímu profesorovi Josefu Svobodovi

Srdečně Vás zveme na on-line slavnost k udělení Řádu Kanady emeritnímu profesorovi Josefu Svobodovi, světoznámému rostlinnému ekologovi vysoké Arktidy, v úterý 26. ledna 2021 od 17 hod. SEČ (v angličtině): https://utoronto.zoom.us/j/88931074070

Více informací zde (v češtině) a zde (v angličtině)

Rubriky
Nezařazené

Arctic Festival 2020 Opening on 6 December