Aktuality

 • Nová důležitá informace týkající se šíření COVID-19 24. 2. 2021
  Norské fondy a Ministerstvo financí akceptovaly další úpravu programu AF 2020 z důvodu šíření COVID-19. Trvání festivalu bylo prodlouženo do konce t. r. a naši zahraniční partneři přicestují do Prahy v září 2021. V důsledku toho byl název festivalu změněn na Arktický festival 2020–21.Detailní program AF je na našem webu již aktualizován.Zdeněk Lyčka, koordinátor
 • Udělení Řádu Kanady emeritnímu profesorovi Josefu Svobodovi 25. 1. 2021
  Srdečně Vás zveme na on-line slavnost k udělení Řádu Kanady emeritnímu profesorovi Josefu Svobodovi, světoznámému rostlinnému ekologovi vysoké Arktidy, v úterý 26. ledna 2021 od 17 hod. SEČ (v angličtině): https://utoronto.zoom.us/j/88931074070Více informací zde (v češtině) a zde (v angličtině)https://youtu.be/jqK5vAreKPo?t=2
 • Zahájení Arktického festivalu 6. 12. 2020 v Ústí nad Labem a vernisáž 10. 12. 2020 v Teplicích 10. 12. 2020
  https://www.youtube.com/watch?v=XNkATnAUp4c&ab_channel=DarumaSrohttps://youtu.be/RQnI9Dh_RTM
 • Tisková zpráva k zahájení festivalu 26. 11. 2020
  Tisková zpráva k zahájení Arktického festivalu 2020. Začínáme v neděli 6. prosince 2020 v 15 hod. v Ústí nad Labem. Pokračujeme online prezentací „arktických“ čísel časopisů A2, Plav a Geografické rozhledy v pondělí 7. prosince 2020 v 16 hod. Další festivalová akce se uskuteční ve čtvrtek 10. prosince od 17 hod. v Teplicích. Z důvodu ...
 • Důležitá zpráva týkající se šíření COVID-19 16. 9. 2020
  Norské fondy a Ministerstvo financí akceptovaly úpravu programu AF 2020 z důvodu šíření COVID-19. Program bude rozdělen na dvě části a naši zahraniční partneři přicestují do Prahy místo prosince 2020 až v březnu 2021. Akce plánované na 7. prosinec 2020 se uskuteční v pražském paláci Akropolis 2. března 2021, zbytek programu zůstává víceméně stejný. Podrobný ...
 • Arktický festival je online! 1. 9. 2020
  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem s podporou partnerského Norského polárního institutu v Tromsø požádala 13. července 2020 o finanční podporu přípravy a realizace Arktického festivalu 2020. Žádost o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska v programovém období 2014-2021 byla schválena 18. srpna 2020. V současné době ...