Rubriky
Aktuality

Arktický festival získal grant

Česká zemědělská univerzita v Praze s podporou partnerských institucí AUI (Islandská zemědělská univerzita) v Reykjavíku, CICERO (Centrum pro mezinárodní výzkum klimatu a životního prostředí) v Oslu a Severská společnost v Reykjavíku požádala 28. dubna 2022 o finanční podporu přípravy a realizace Arktického festivalu 2022. Žádost o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska byla schválena 30. května 2022. V současné době probíhá intenzivní dolaďování festivalového programu, výběr účastníků a témat vědecko-kulturní konference a užší výběr filmů s arktickou tematikou, které budou promítnuty v rámci Arktického filmového festivalu. Veškeré informace budou postupně doplňovány do kapitoly Program na webové stránce AF.