Rubriky
Aktuality

Promítání filmů z Arktidy

Srdečně Vás zveme na veřejné promítání filmů z Arktidy v úterý 2. listopadu 2021 od 10.00 do 15.00 na UK Praha, Filozofická fakulta, Ústav germánských studií (Oddělení skandinavistiky), posluchárna č. 319 – nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1. Více informací viz program 1, program 2 a zde.

Fotografie z promítání