Rubriky
Aktuality

Arktický festival je online!

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem s podporou partnerského Norského polárního institutu v Tromsø požádala 13. července 2020 o finanční podporu přípravy a realizace Arktického festivalu 2020. Žádost o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska v programovém období 2014-2021 byla schválena 18. srpna 2020. V současné době probíhá intenzivní dolaďování festivalového programu a užší výběr filmů s arktickou tematikou, které budou v rámci Festivalu promítnuty.

Prvním viditelným krokem k realizaci Arktického festivalu 2020 je oficiální spuštění dvojjazyčné webové stránky, kterou si právě prohlížíte, a to k 1. září 2020. Prosíme o zpětnou vazbu, pokud při listování narazíte na nějakou nesrovnalost. Těšíme se na spolupráci se všemi arktickými nadšenci.

Zdeněk Lyčka, koordinátor